Ochrona danych

W razie otrzymania od Państwa danych osobowych, traktowane są one jako poufne i z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych. Dane osobowe są uzyskiwane i wykorzystywane, o ile jest to konieczne dla ujęcia zawartościowego lub realizacji danego stosunku umownego. Użytkownik może w każdej chwili zażądać informacji o swoich zapamiętanych danych osobowych. Poza tym może zażądać skasowania swoich zapamiętanych danych osobowych, o ile stosunek umowny został w całości zrealizowany i przechowywanie danych nie jest zalecone.


Photo by Pete Linforth auf Pixabay