Prawo odwołania

Widerrufsrecht
Pouczenie odnośnie odwołania

Jeżeli klient jest konsumentem wówczas obowiązuje co następuje:

Prawo odwołania

W terminie dwóch tygodni macie Państwo prawo do odwołania swojej deklaracji zawarcia umowy bez podania przyczyn, w formie pisemnej (np. list, faks, e-mail) lub przez odesłanie towaru.  Termin rozpoczyna bieg najwcześniej wraz z otrzymaniem towaru i otrzymaniem niniejszego pouczenia.  Do zapewnienia terminu odwołania wystarczające jest odesłanie we właściwym terminie odwołania lub przedmiotu. Odwołanie należy kierować do:

Dr. Kerstin Kellermann e.K.
Inh. Dr. Kerstin Kellermann
Pfarrer-Heinrich-Kugelmeier-Str. 1
D-51491 Overath
Numer telefonu: +49 (0)2204 -97 999 50
E-mail: info@kellermann-golf.de

Następstwa odwołania

W razie skutecznego odwołania świadczenia obustronnie otrzymane należy zwrócić i oddać ewentualnie uzyskane korzyści (np. odsetki). Jeżeli otrzymanego od nas świadczenia nie możecie zwrócić w całości lub częściowo lub możecie zwrócić tylko w pogorszonym stanie, to na tyle musicie nam udzielić ewentualnie rekompensaty wartości. Przy użyczeniu przedmiotów powyższe nie obowiązuje, jeżeli pogorszenie przedmiotu zostało spowodowane wyłącznie przez jego badanie – jak to by było przykładowo możliwe w tradycyjnym sklepie. Poza tym możecie uniknąć obowiązku rekompensaty wartości, jeżeli nie będziecie użytkowali przedmiotu jak właściciel i nie będziecie podejmowali jakichkolwiek działań, które obniżają jego wartość. Przedmioty nadające się do przesyłki w paczkach należy odesłać na nasze ryzyko. Ponosicie Państwo koszty przesyłki powrotnej, jeżeli dostarczony towar jest zgodny z zamówionym i jeżeli cena odsyłanych przedmiotów nie przekracza wartości 40 euro, lub jeżeli przy wyższej cenie przedmiotu w chwili odwołania nie spełniliście jeszcze świadczenia wzajemnego lub nie zrealizowaliście uzgodnionej umownie płatności częściowej. W przeciwnym razie przesyłka zwrotne jest dla Państwa bezpłatna. Przedmioty nienadające się do przesyłki w paczkach zostaną od Państwa odebrane.
 
Wskazówka:
Prawo odwołania zgodnie z § 312 d pkt. 4 BGB między innymi nie przysługuje przy:
  1. Umowach odnośnie dostawy towarów, które zostały wykonane według specyfikacji klienta lub jednoznacznie są dostosowane do osobistych potrzeb lub które ze względu na swoje właściwości nie nadają się do zwrotu lub mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub których data przydatności została przekroczona
  2. Umowach dostawy zapisów audio lub wideo lub oprogramowania, o ile dostarczone nośniki danych zostały rozpieczętowane przez użytkownika
  3. Umowach dostawy gazet, czasopism lub magazynów ilustrowanych